ทั่วไป   Pre-Project


หัวข้อ ตอบ Created
เกี่ยวกับห้อง Pre-Project category 1 August 2, 2017
ผมสนใจทำมินิโปรเจคด้วย ESP32 33 February 20, 2019
อยากทราบ วงจรของเครื่องแยกเหรียญค่ะ 12 February 10, 2019
สตีมภาพผ่านBlynk โดยกล้องจากโทรศัพท์ 2 November 14, 2018
โปรเจคจบอิเล็กทรอนิกส์ 7 August 22, 2018
มินิโปรเจ็ค arduino 13 June 7, 2018
มีโปรเจคแนะนำไหมครับ 24 August 7, 2017
โปรเจคเกี่ยวกับระบบอัตโนมัติ 9 August 6, 2017