ทั่วไป   Pre-Project


เกี่ยวกับห้อง Pre-Project category (1)
อยากทราบ วงจรของเครื่องแยกเหรียญค่ะ (12)
สตีมภาพผ่านBlynk โดยกล้องจากโทรศัพท์ (2)
โปรเจคจบอิเล็กทรอนิกส์ (7)
มินิโปรเจ็ค arduino (13)
มีโปรเจคแนะนำไหมครับ ( 2 ) (24)
โปรเจคเกี่ยวกับระบบอัตโนมัติ (9)