อิเล็กพล่าซ่า(beta)


หัวข้อ ตอบ กิจกรรม
เกี่ยวกับห้อง อิเล็กพล่าซ่า 3 March 13, 2019
ขาย arduino mega. 1 April 9, 2019
ขายถ่าน 18650 ก้อนล่ะ 20 บาท (แบตแกะจากโน๊ตบุ๊ค) 1 March 24, 2019
ไฟ LED สีแดงแบ่งขาย 1 March 22, 2019
วงจรชาร์จแบต 18650 ใช้ adapter usb 5v 1 March 22, 2019
แบตแท้ LG LGEBMG11865 18650 2850 mAh ขาย 145 บาท 4 March 22, 2019
ESP32 ยังไม่ได้แกะ ขาย 210 บาท 1 March 12, 2019
ขาย SSD LITE-ON NVMe M.2 Series 128GB มือสอง 1 March 15, 2019
รางถ่าน 18650 แบบ ก่อนเดียว อันละ 8 บาท 1 March 12, 2019