อิเล็กพล่าซ่า(beta)


หัวข้อ ตอบ กิจกรรม
เกี่ยวกับห้อง อิเล็กพล่าซ่า 5 August 5, 2019
Raspberry pi 3 model B ver 1.2 ไม่มี sd Card 800 บาท 2 September 11, 2019
บอร์ดประยุกต์ การใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ NodeMCU V3 ESP8266 รีเลย์เอาต์พุต 30 แอมป์ 1 August 19, 2019
บอร์ดประยุกต์ การใช้งาน ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 1 August 19, 2019
ส่งเสริมการใช้งานห้อง ซื้อขาย แลกเปลี่ยน 3 August 14, 2019
ตู้โทรศัพท์ภายใน หอพัก โรงแรมรุ่นเก่า สมัยก่อนหลักแสน 1 July 9, 2019
ขาย arduino mega 1 April 9, 2019
ขายถ่าน 18650 ก้อนล่ะ 20 บาท (แบตแกะจากโน๊ตบุ๊ค) 1 March 24, 2019
ไฟ LED สีแดงแบ่งขาย 1 March 22, 2019
วงจรชาร์จแบต 18650 ใช้ adapter usb 5v 1 March 22, 2019
แบตแท้ LG LGEBMG11865 18650 2850 mAh ขาย 145 บาท 4 March 22, 2019
ESP32 ยังไม่ได้แกะ ขาย 210 บาท 1 March 12, 2019
ขาย SSD LITE-ON NVMe M.2 Series 128GB มือสอง 1 March 15, 2019
รางถ่าน 18650 แบบ ก่อนเดียว อันละ 8 บาท 1 March 12, 2019