นี่คือแบตเตอรี่ขนาดจิ๋ว 100 µAh

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หดตัวลงอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แต่แบตเตอรี่มักจะออกแบบให้เป็นชิ้นส่วนขนาดใหญ่, ITEN จึงเปลี่ยนสิ่งนั้นด้วยแบตเตอรี่ขนาดจิ๋วชนิด Solid state lithium-ion micro-batteries ในรูปของส่วนประกอบ SMD ที่มีความจุสูงถึง 100 µAh เราจะไม่พบแบตเตอรี่นี้ในโทรศัพท์มือถือ แต่สามารถพบแบตเตอรี่ขนาดเล็กของ ITEM ได้ในเซ็นเซอร์ประหยัดพลังงานมากเป็นพิเศษ (ultra-low-power ) ที่จะมาแทนที่ถ่านกระดุม (coin cell batteries) ที่ไม่สามารถชาร์จใหม่ได้แต่มีความจุสูงกว่ามาก (เช่น 100 mAh) ITEN ได้กล่าวว่า แบตเตอรี่จิ๋วแบบ solid-state ของเขาเหนือกว่าถ่านกระดุม เพราะว่าถ่านกระดุมก่อให้เกิดมลพิษ, ประกอบบน PCB ได้ยาก, เมื่อแบตเตอรี่หมดมีค่าใช้จ่ายสูงในการรีไซเคิล นอกจากนี้ระบบฝังตัวที่ใช้พลังงานต่ำบางระบบยังต้องการส่งสัญ [...]


อ้างอิง : https://th.cnx-software.com/2022/11/15/%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%95%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%82%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b9%8b%e0%b8%a7-micro-battery-100-%c2%b5ah/