แผ่นเพวเทีย 12vdc เปลี่ยนกระแสไฟให้เป็นความเย็น

เมื่อจ่ายไฟสามารถ เปลี่ยนหน้าสัมผัสให้เกิดความเย็นได้ หรือถ้าเอาเทียนมาลน ก็จะเกิดกระแสไฟฟ้าเช่นกัน

ขาย 50 บาทครับ

ซื้อหลายอันส่งทีเดียวคุ้มกว่าครับ