จัดอันดับ 3 เทคโนโลยีที่จะมาในปี 2019

(Easy_Article) #1

โลกของเราตอนนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรุนแรงมาก การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ใหม่ๆรวมไปถึงการสร้างเทคโนโลยีก็มีทุกรายวัน เรามองเห็นเทคโนโลยีใหม่ที่เข้ามาในทุกปี ซึ่งสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นนั้นจะเข้ามาแทนที่ของเดิมที่มีอยู่แล้วเสมอ ดังนั้นสิ่งเก่าที่มีอยู่เดิมย่อมต้องจางหายไปเพราะคนจะเลือกสิ่งใหม่ที่มีประโยชน์กว่า สำหรับบทความนี้ขอนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ประจำปี 2019 ที่จะเข้ามาในแบบที่เราไม่ทันตั้งตัวกันเลย


1.Blockchain

Blockchain จะเป็นเทคโนโลยีทางการเงินใหม่ที่เข้ามาแทนที่การชำระเงินแบบเก่า เพราะการชำระเงินสกุลเงินของประเทศต่างๆนั้นต้องผ่านธนาคารเป็นตัวกลาง แม้จะเป็นการชำระเงินในประเทศ เราเองก็ยังต้องทำธุรกรรมผ่านธนาคารทั้งสิ้น ในอนาคตคาดว่าเราจะสามารถรับและส่งเงินได้อิสระโดยไม่มีตัวกลาง โดยใช้ Blockchain เข้ามาช่วยและเชื่อว่าจะเติบโตอย่างหนักที่สุดในปี 2019

2.Enterprise Content Management

ในยุคของปี 2019 พบว่ามีข้อมูลต่างๆที่ล้นหลามมากๆในแต่ละองค์กร ดังนั้นจึงต้องมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาจัดการกับข้อมูลที่มากมายมหาศาลเช่นนี้ ซึ่งองค์กรต้องนำซอฟต์แวร์เข้ามาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลและจัดระเบียบให้สามารถนำข้อมูลมาใช้งานได้จริง ทั้งในการหากลุ่มลูกค้าและการลงทุน

3.AI For The Back Office

เราทุกคนต้องเตรียมตัวกันมากขึ้นในปี 2019 เพราะทุกๆองค์กรกำลังปรับตัวเอา AI เข้ามาแทนที่การทำงานแบบ Office ทั่วไปที่เน้นการทำงานซ้ำๆเช่นการจัดการเอกสาร การทำบัญชี อนาคตนั้นจะไม่มีการใช้แรงงานคนเพราะจะมีซอฟต์แวร์เข้ามาจัดการงานแทนเราทั้งหมด

0 Likes