สอบถามเรื่องบอร์ด 7 segment ครับ

พอดีผมจะทำสกอร์บอร์ดนับคะแนนแบบกดปุ่ม ผมใช้ 7 segment ตัวนี้ผมสามารถกำหนดตัว 7 segment ยังไงคับเพื่อให้ง่ายต่อการสั่งการคับ

#include <Wire.h>
#define I2C_SDA_PIN 2 // D2
#define I2C_SCL_PIN 3

int s1 = 8;//เพิ่มคะแนน

void setup() {
Wire.begin();
pinMode(s1,INPUT);

}
void loop(){

}

อันนี้คืออะไรครับ ชุด kit หรอ เหมือนยังต่อไม่ครบเลย