สหภาพยุโรปส่งคำขอให้ Amazon ชี้แจงความโปร่งใสระบบ Recommend ภายใต้กฎหมาย DSA

คณะกรรมาธิการยุโรปหรือ EC (European Commission) เปิดเผยว่าได้ส่งคำร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมจาก Amazon ภายใต้กฎหมายดิจิทัล DSA โดย EC ต้องการให้ Amazon ชี้แจงเพิ่มเติม เกี่ยวกับความโปร่งใสของระบบแนะนำ และตัวแปรที่นำมาใช้ในการคำนวณ รวมทั้งระบบโฆษณาที่เกี่ยวข้องด้วย


อ้างอิง : https://www.blognone.com/node/140773