ซีอีโอ Anthropic บอกต้นทุนโมเดลรุ่นปัจจุบัน 100 ล้านดอลลาร์, รุ่นหน้า 1 พันล้านดอลลาร์

Dario Amodei ซีอีโอของ Anthropic ไปออกรายการ In Good Company podcast ของธนาคาร orges Bank Investment Management ให้ตัวเลขประมาณการณ์ค่าเทรนโมเดลยุคปัจจุบันว่าอยู่ราว 100 ล้านดอลลาร์ ส่วนโมเดลรุ่นถัดไปที่หลายๆ บริษัทกำลังเทรนอยู่ในตอนนี้ ต้นทุนจะเพิ่มเป็น 1,000 ล้านดอลลาร์ และหากทิศทางอุตสาหกรรมยังไปทางนี้ต่อ เขาคาดว่าต้นทุนค่าเทรนโมเดลอาจเพิ่มไปถึง 10,000 หรือ 100,000 ล้านดอลลาร์ในช่วง 3 ปีข้างหน้า


อ้างอิง : https://www.blognone.com/node/140780