ใช้ App Blynk connect Server ไม่ได้

ผมพึ่งลง App Blynk บนมือถือแล้ว ทำตามขั้นตอนที่จะ connect server “oasiskit.com” port 9443 แล้ว แต่ตัว app มันจะพาไป connect ของ blynk server ตลอด ต้องตั้งอย่างไรครับ ปิด/เปิด app หลายครั้งมันจะไม่จำ custom server ที่ set ไว้เลย มันจะกลับมาที่ Blynk server ตลอดครับ รบกวนแนะนำด้วยครับ (มือใหม่ครับ)

ชอบคุณครับ แก้ได้แล้วครับ