เราสามารถเขียนโปรแกรม arduino ให้ทำงานรับค่าเซนเซอร์ ชนิด dht11 พร้อมกัน2 เซนเซอร์ ได้ไหมครับ

เราสามารถเขียนโปรแกรม arduino ให้ทำงานรับค่าเซนเซอร์ ชนิด dht11 พร้อมกัน2 เซนเซอร์ ได้ไหมครับ

ลักษณะการต่อเซ็นเซอร์เป็นแบบไหนครับ

ต่อคนละขากันอะครับ d2 กับ d3 อะครับ

ต่อและใช้ได้ครับไม่มีปัญหาอะไร การต่อก็ประมาณนี้ครับ