Arduino บันทึกค่าลงใน EEPROM ชนิดข้อมูลแบบ String

สวัสดีครับผมมีขอสงสัยเกี่ยวกับการบันทึกค่า eeprom ลงใน Arduino ซึ่งข้อมูลที่ผมจะนำลงไปเก็บเป็นเวลา เช่น ชั่วโมง นาที วินาที เพื่อสั่งให้อุปกรณ์ทำงานตามที่กำหนด ประกาศตัวแปรเป็นแบบ String ซึ่งผมพยายามบันทึกแต่ไม่สามารถทำได้ มีบางคนแนะนำว่าจะต้องแปลงค่าจาก String มาเป็น int ก่อน ไม่ทราบมีท่านไหนพอที่จะแนะนำได้บ้างครับ ขอบคุณมากครับ

ใช้โค้ตแบบไหน ที่ว่าไม่ได้ขอดูหน่อยครับ