Arduino ide มีคำสั่งไหนใช้เหมือนงาน Interrupt ไหมครับ ที่ใช้ได้ทุกขาไหมครับ

ผมต้องการใช้ขา 50,51 เป็น rx tx แล้วก็ Interrupt ด้วย แต่ rx ขา 50 ของ mega 2560 ใช้ Interrupt ไม่ได้
พอมีวิธีไหนแนะนำไหมครับ