สร้างไฟล์ Batch ส่งชุดคำสั่ง รับ ส่งค่าไปยัง Blynk Cloud

อ้างอิงจาก https://blynkapi.docs.apiary.io/#

ตัวอย่าง

 1. ส่งค่า ให้ Virtual Pin V1 เป็น 1 จาก Blynk cloud
  http://blynk-cloud.com/ใส่ Token ของเราลงไป/update/V1?value=0

 2. ส่งค่า ให้ Virtsual Pin V1 เป็น 0 จาก Blynk cloud
  http://blynk-cloud.com/ใส่ Token ของเราลงไป/get/V1?value=1

 3. รับค่า Virtsual Pin V1 จาก Blynk cloud เข้ามา
  http://blynk-cloud.com/ใส่ Token ของเราลงไป/get/V1

 4. ส่งค่าไปตรวจสอบว่า อุปกรณ์ ESP8266 (หรืออุปกรณ์ใดๆ) ว่ามีการเชื่อมต่อกับ Blynk Cloud อยู่หรือไม่
  http://blynk-cloud.com/ใส่ Token ของเราลงไป/isHardwareConnected

เอาลิงค์ในตัวอย่าง ไปวางใน Browser ที่เราใช้งานอยู่ วางแล้วกด Enter ก็จะมีการตอบกลับมา

2

ประมาณนี้นะครับ ทีนี้ถ้าใครอยากจะทำเป็นไฟล์ .batch ก็ Copy โค้ดชุดนี้ไปวางไว้ใน Notepad แล้วเซฟไฟล์เป็น.bat

@echo off
powershell.exe -noprofile -command "Invoke-WebRequest -Uri http://blynk-cloud.com/ใส่ Token ของเราลงไป/update/V1?value=0
exit

1

3 Likes