เราสามารถใช้งาน blynk ได้มากกว่า 1 เครื่องไหม

สอบถาม​ครับเรามีใช้งาน​ nodemcu​ กับ blynk ได้มากกว่า1เครื่องไหมครับ

ได้ครับ ตอนเลือกอุปกรณ์ ใน Blynk ให้เข้าไปเลือกว่าจะเอา ตัวไหนมาเข้าใช้งานบ้าง

ได้ครับ คนละ Token หรือ Token เดียวกันก็ได้

หรือยังใช้งานแบบนี้ก็ได้สั่งงานตัวที่ 2 ด้วยการอ่านผ่าน API โดยไม่ต้องใส่ token ใน บอร์ดตัวที่ 2

ขอบคุณ​ครับ