แจก Blynk 10 ล้าน Energy ให้ใช้ฟรี สำหรับสมาชิก ELECEASY.COM

Akkh........@gmail.com
(ไว้ใช้ทำ smart home คับ )

nun1******@hotmail.com ทำเป็น mini โปรเจ็ค​จบครับ ขอบคุณครับ

netn**@gmail.com
blynk login facebook net_***@outlook.com
ตอนนี้เอาไปใช้มินิโปรเจค แจ้งเตือนควันผ่านไลน์แสดงผลผ่านblynk
และมินิโปรเจคอันอื่นๆอีกมากมายเลยครับ

Kpsz....@gmail.com

ศึกษา IOT มาปรับใช้กับแปลงผักที่บ้านครับ

ยืนยันครับ อันนี้บัญชีเพื่อนครับ
game.......@gmail.com

seas......@hotmail.com
ทำโปรเจคจบ ขอบคุณมากครับ

zabo..@gmail.com

kati****@gmail.com

pong***@baac.or.th

เพื่อใช้ทำงานในวิชาโคล้งงาน
Jakk...@gmail.com

framdkck@gmail.com ขอเอาไปศึกษาด้วยครับ

Smart Farm
bohn*********@gmail.com

kana*************@gmail.com

chat***@outlook.com

punn****@hotmail.com
ใช้ในการศึกษาครับ

bas2****@gmail.com

tt59****@gmail.com
ใช้เพื่อศึกษา

kany****@hotmail.com

(post withdrawn by author, will be automatically deleted in 24 hours unless flagged)

suwit...@gmail.com
manee........@gmail.com