แจก Blynk 10 ล้าน Energy ให้ใช้ฟรี สำหรับสมาชิก ELECEASY.COM

kati****@gmail.com

pong***@baac.or.th

เพื่อใช้ทำงานในวิชาโคล้งงาน
Jakk...@gmail.com

framdkck@gmail.com ขอเอาไปศึกษาด้วยครับ

Smart Farm
bohn*********@gmail.com

kana*************@gmail.com

chat***@outlook.com

punn****@hotmail.com
ใช้ในการศึกษาครับ

bas2****@gmail.com

tt59****@gmail.com
ใช้เพื่อศึกษา

kany****@hotmail.com

suwit...@gmail.com
manee........@gmail.com

somb***@gmail.com
ใช้ศึกษา

Email = Than**********92@gmail.com
จะนำไปใช้ทำโปรเจ็คครับ
1.โหวตเรียบร้อยครับ
2.กดซับเรียบร้อยครับ
3.กดถูกใจเพจเรียบร้อยครับ

cup.****@gmail.com
ควบคุมระบบสูบน้ำบาดาล

theb....@outlook.com

Meep…@hotmail.co.th
นำไปทำโปรเจ็ค สำหรับการเกษตรในโรงเรือนเพาะปลูกครับ

ai.c…@tni.ac.th
เพื่อทำโปรเจคส่ง

chan*************@gmail.com

fari…@ubu.ac.th

นำไปใช้ทำโปรเจคค่ะ