โค้ดการส่ง Blynk API จาก ESP ไปยัง Blynk Application

สำหรับโพสต์นี้ ผมจะเก็บไว้เป็นข้อมูลนะครับเผื่อมีใครสนใจด้วย ก็คือในกรณีที่เราสร้าง Blynk Project ใน Application แล้ว โดยใช้ ESP32 ตัวที่ 1 แต่ เราต้องการที่จะใช้ ESP32 ตัวที่ 2 เข้ามารวมใน Blynk Project นี้ด้วย เพื่อทำการเช็คว่าอุปกรณ์ ESP32 ตัวที่ 2 ของเรายังทำงานอยู่หรือไม่ โดย ESP32 ตัวที่ 2 นี้ ไม่ต้องใช้ Library ของ Blynk เข้ามา

#include <HTTPClient.h>
WiFiClientSecure client;

void setup()
{

}

void loop()
{

 if (Internet == 1) {

   String BlynkAPI = "ใส่ Blynk token ลงไป";
   HTTPClient http;
   String url = "http://blynk-cloud.com/" + BlynkAPI + "/update/V0?value=1";
   Serial.println(url);
   http.begin(url);
   int httpCode = http.GET();
   http.end();


  }
  delay(2000);

  if (Internet == 1) {

   String BlynkAPI = "ใส่ Blynk token ลงไป";
   HTTPClient http;
   String url = "http://blynk-cloud.com/" + BlynkAPI + "/update/V0?value=0";
   Serial.println(url);
   http.begin(url);
   int httpCode = http.GET();
   http.end();
  }
  delay(2000);

}

ยังไงก็ลองเอาไปประยุกต์ดูนะครับ

2 Likes

คุยกันหลังบ้านนี้ก็สะดวกดีนะครับ ลดจะนวนโค้ต ลงไปอีกเยอะเลย

1 Like