เชื่อมblynk กับesp 8266ไม่ได้ค่ะ


แต่รันใน
โค้ดที่ใช่ค่ะ

บอร์ดเชื่อม wifi หรือยังครับ copy code ที่ใช้มาวางด้วยครับ