เชื่อมต่อกับ Blynk แล้วขึ้น ESP is not responding ครับ

เนื่องจากผมกำลังทำโปรเจคโดยการส่งค่าการสั่นสะเทือนจาก ADXL335 ผ่าน Arduino UNO โดยใช้ ESP8266 wifi Module ส่งไปหา Blynk

แต่ปัญหาของผมตอนนี้คือผมไม่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับ Blynk ได้ครับ ผมลองมาหลายวิธี แก้ตามในยูทูปหลายเจ้าเลยครับ โดยผลที่ได้จะเป็นอย่างนี้ครับ

โค้ดที่ผมใช้เป็นโค้ดจาก example ESP8266_shield ครับ


#define BLYNK_PRINT Serial


#include <ESP8266_Lib.h>
#include <BlynkSimpleShieldEsp8266.h>


char auth[] = "sXI_4kux9dh3djxTYbgMoQ91cW-Zf92h";


char ssid[] = "Testnaja";
char pass[] = "88888888";


//#define EspSerial Serial1

// or Software Serial on Uno, Nano...
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial EspSerial(2, 3); // RX, TX

// Your ESP8266 baud rate:
#define ESP8266_BAUD 115200

ESP8266 wifi(&EspSerial);

void setup()
{
  
  Serial.begin(9600);

  delay(10);

  
  EspSerial.begin(ESP8266_BAUD);
  delay(10);

  Blynk.begin(auth, wifi, ssid, pass);
}

void loop()
{
  Blynk.run();
}

ใช้ server blynk ของอะไรครับ ใช้ blynk หลักหรือที่แจกกัน

คืออันนีใช่ไหมครับ server หรือผมควรใช้อะไรครับ

งั้นก็ถูกแล้วครับใช้คำสั่งนี้

Blynk.begin(auth, ssid, pass);

แทน

Blynk.begin(auth, wifi, ssid, pass);

มันขึ้นแบบนี้อะครับ

ลบไฟล์ที่อยู่ในโฟเดอร์นี้ออกครับ

ได้แล้วนะครับ ขอบคุณมากๆครับบ

สรุปให้หน่อยครับ ว่าแก้ไขอะไรถึงได้

ผมต่อวงจรให้เป็นแบบนี้ครับ

จากตอนแรกผมต่อแบบนี้ครับ

แล้วก็ใช้โค้ด example ปกติครับ

1 Like

เยี่ยมเลยครับ