ทำเรื่องวัดฝุ่นแสดงผลผ่าน Blynk + ;line code ไม่ error แต่ไม่แสดงผลทั้งในline ใน Blynk

ในSerial monitor ไม่รันอัตโนมัติด้วยต้องแก้ยังไงค่ะ และก็ไม่แสดงภาษาไทยด้วยค่ะ ต้องทำไง

 #include "PMS.h"
 #include <ESP8266WiFi.h>
 #include <BlynkSimpleEsp8266.h>
 #include <TridentTD_LineNotify.h>

 PMS pms(Serial);
 PMS::DATA data;


 #define LINE_TOKEN "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
 char auth[] = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx";       
 char ssid[] = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxx";
 char pass[] = "xxxxxxxxxxxx"; 

 WidgetLCD LCD(V0);

 void setup()
 {
 Serial.begin(9600); 
 Blynk.begin(auth, ssid, pass);
 LINE.setToken(LINE_TOKEN);
 }

 void loop()
 {
  Blynk.run();
  
  if (pms.read(data)){
  LCD.clear();
  LCD.print(5,0," PMS"); 
  LCD.print(4,1," Monitor");

  int pm1 = data.PM_AE_UG_1_0 - 25.5;
  int pm2 = data.PM_AE_UG_2_5 - 31.5;
  int pm10 = data.PM_AE_UG_10_0 - 30.5;
  
  Blynk.virtualWrite(V1,pm1);
  Blynk.virtualWrite(V2,pm2);
  Blynk.virtualWrite(V3,pm10);
  
  if (pm1>=30){
 LINE.notify("PM 1.0: "+String(pm1)+" ug/m3"); 
 }
 if (pm2>=40){
 LINE.notify("PM 2.5: "+String(pm2)+" ug/m3"); 
 }
 if (pm10>=60){
 LINE.notify("PM 10.0: "+String(pm10)+" ug/m3"); 
 }
 }
 }

คือยังไงหรอครับ แคปภาพมาให้ดูหน่อย

จากโค้ตที่วางมาผมยังไม่เห็นคำสั่งแสดงผลใน serial monitor เลยนะครับ

ขออนุญาตเปลี่ยน code นะคะ ตอนนี้เอาแสดงแค่ที่ Blynk อย่างเดียว แต่code ไม่มี erorr แต่มันไม่แสดงขึ้นที่ Blynk เลยค่ะ แล้วอยู่ Blynk ก็แสดงสถานะ offline ต้องทำไงค่ะ

#define BLYNK_PRINT Serial
#include <PMS.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>

PMS pms(Serial);
PMS::DATA data;


char auth[] = "XZ2F5ftvqA-vpW2rCBXpUe_KWgkQwuXO";

// Your WiFi credentials.
// Set password to "" for open networks.
char ssid[] = "**************";
char pass[] = "*************";

 WidgetLCD LCD(V0);
void setup()
{
 // Debug console
 Serial.begin(9600);
 Blynk.begin(auth, ssid, pass);
}

void loop()
{
 Blynk.run();
 if (pms.read(data)){
  LCD.clear();
  LCD.print(5,0," PMS"); 
  LCD.print(4,1," Monitor");

  
 Serial.print("PM 1.0 (ug/m3): ");
 Serial.println(data.PM_AE_UG_1_0);
 Serial.print("PM 2.5 (ug/m3): ");
 Serial.println(data.PM_AE_UG_2_5);
 Serial.print("PM 10.0 (ug/m3): ");
 Serial.println(data.PM_AE_UG_10_0);
 
  Blynk.virtualWrite(V1,data.PM_AE_UG_1_0);
  Blynk.virtualWrite(V2,data.PM_AE_UG_2_5);
  Blynk.virtualWrite(V3,data.PM_AE_UG_10_0);
  
}
}

ใช้ server blynk ของใครครับ แอฟไม่ออนไล

ไม่ได้เซิฟเวอร์เลยค่ะ ต้องใส่ด้วยหรอค่ะ ?

ผมต้องการ confirm ว่า ไม่ได้ใช้ server อื่น ที่ token ไม่ตรงกัน ทีนี้ แคปหน้า serial มาดูว่ามันขึ้นว่าอะไร

หน้านี่ใช่มั้ยค่ะ ?

server อื่น ที่ token ไม่ตรงกัน <<< คือยังไงหรอค่ะ
server <<< คือที่อยู่ของ Wifi หรอค่ะ

กรณี ใช้ โค้ตเชื่อมต่อไปที่ blynk server หลัก แต่กำหนดแอพ ไปใช้ server แจกมันคนละ token กัน

โค้ตกับ แอพ ตรงกันแล้ว

ลองเปลี่ยนแหล่งจับ wifi ว่าได้ไหม

ตอนที่ทำ blynk เข้าไปCreate New Account เลยค่ะ แบบนี้เชื่อม Server หลักแล้วใช่มั้ยค่ะ

ใช่ครับ

Cat Yes GIF by happydog

ตอนนี้ Blynk ขึ้น online แล้ว แต่มันไม่ขึ้นค่าวัดฝุ่นเลยค่ะ นิ่งไม่ขยับเลยค่ะ ต้องทำไง

Stop app แล้วแคป Vpin มาดู

ตอนนี้มันขึ้นแล้วค่ะ แล้วสักพักก็ไม่ขึ้นเลย จะทำไงให้มัน ทำงานตลอดหรอค่ะ

146232449_1378634555862241_7074670600307176959_n

ตอนนี้ได้ปกติแล้วค่ะ ขอบคุณมากนะคะ :pray: :pray: :pray:

เราแก้ไขปัญหาอย่างไรครับ สรุปหน่อย