เชื่อมต่อ blynk กับ nodemcu ไม่ได้ค่ะ

ทำตามคลิปแล้ว กดรีเซ็ทแล้วก็ยังใช่งานไม่ได้ค่ะ

วางโค้ตที่ใช้ให้ดูหน่อย