มีท่านใด ใช้ Blynk กับ Raspberry Pi บ้างครับ


(Kittichai Kairach) #1

อยากได้คำแนะนำในการเขียนครับ


(Permpol Thanapunnamas) #2

เขียนยังไงครับ


(Kittichai Kairach) #3

ก็ต้องการรับค่าจาก sensor soild ไปแสดงผลครับ ยังงงอยู่ครับเพิ่งมาจับ pi


(Permpol Thanapunnamas) #4

Install Blynk ลง Pi ย้งครับ