มีใครใช้ blynk RESTful api บ้างครับ

ผมอยากจะดึงข้อมูลจากแอพไปแสดงผลบนเว็บ แต่ทำไม่เป็น อยากขอคำแนะนำครับ

ตอบไปแล้วใน