เข้า blynk server ที่สร้างไว้ไม่ได้ครับ ในแอพ

ขึ้นว่า Can’t connect to host

ตอนรันขั้นตอนสุดท้าย ต้องใช้คำสั่ง exit ออกมานะครับ มันงั้นเหมือนไม่จบขั้นตอน