สวัสดีครับ ผมพึ่งเริ่มหัดเขียนโปรแกรม ผมลองเอาตัวอย่างมาเชื่อมต่อ Blynk แล้วลอง Verify แล้วขึ้น error แบบนี้เครับ

copy text error มาดู แล้วก็โค้ตหลักที่ใช้ด้วย

In file included from C:\Users\Kamui\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_161995\NodeMCU.ino:42:0:

C:\Users\Kamui\Documents\Arduino\libraries\Blynk\src/BlynkSimpleEsp8266.h:18:21: fatal error: version.h: No such file or directory

#include <version.h>

++++++++++++++ CODE ครับ

#define BLYNK_PRINT Serial


#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>

// You should get Auth Token in the Blynk App.
// Go to the Project Settings (nut icon).
char auth[] = "ZXvQtUAxSgZdMxLbI6PAimx3pBChVpyx";

// Your WiFi credentials.
// Set password to "" for open networks.
char ssid[] = "iPhone";
char pass[] = "nirut2930";

void setup()
{
 // Debug console
 Serial.begin(9600);

 Blynk.begin(auth, ssid, pass);
 // You can also specify server:
 //Blynk.begin(auth, ssid, pass, "blynk-cloud.com", 80);
 //Blynk.begin(auth, ssid, pass, IPAddress(192,168,1,100), 8080);
}

void loop()
{
 Blynk.run();
}
         ^

compilation terminated.

Multiple libraries were found for “ESP8266WiFi.h”
Used: C:\Users\Kamui\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi
Not used: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\ESP8266WiFi
exit status 1
Error compiling for board NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module).

เรียบเรียงใหม่ครับ ผมว่ามันสลับกันมั่วเลย เว้นบรรทัด โค้ตหลักกับ โค้ต error ด้วย ทำ ไฮไลท์มาให้ด้วยครับ เหมือนที่ผมแก้ให้

ภาพ

======= ERROR

In file included from C:\Users\Kamui\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_161995\NodeMCU.ino:42:0:

C:\Users\Kamui\Documents\Arduino\libraries\Blynk\src/BlynkSimpleEsp8266.h:18:21: fatal error: version.h: No such file or directory

 #include <version.h>

compilation terminated.

Multiple libraries were found for "ESP8266WiFi.h"
 Used: C:\Users\Kamui\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi
 Not used: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\ESP8266WiFi
exit status 1
Error compiling for board NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module).

========= CODE ครับ

#define BLYNK_PRINT Serial


#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>

// You should get Auth Token in the Blynk App.
// Go to the Project Settings (nut icon).
char auth[] = "ZXvQtUAxSgZdMxLbI6PAimx3pBChVpyx"; 

// Your WiFi credentials.
// Set password to "" for open networks.
char ssid[] = "iPhone";
char pass[] = "nirut2930";

void setup()
{
 // Debug console
 Serial.begin(9600);

 Blynk.begin(auth, ssid, pass);
 // You can also specify server:
 //Blynk.begin(auth, ssid, pass, "blynk-cloud.com", 80);
 //Blynk.begin(auth, ssid, pass, IPAddress(192,168,1,100), 8080);
}

void loop()
{
 Blynk.run();
}

เพิ่งหัดเล่น ติดตั้ง Board ESP8266 หรือยัง error ฟ้องว่า หา Board ไม่เจอ

1 Like

ศึกษาจากกระทู้นี้

ติดตั้งแล้วครับ ลอง CODE อื่นใช้ได้ครับ

เลือก Board อะไรไว้ครับ แคปหน้าจอ การเลือกให้ดูหน่อยครับ

1 Like

ได้แล้วครับ เข้าไป Update Board ครับ ใช้ได้เลยครับ ขอบคุณมากครับ

2 Likes

ได้แล้วครับ เข้าไป Update Board ครับ ใช้ได้เลยครับ ขอบคุณมากๆครับ ผมหาวิธิมานานแล้วไม่ได้สักที

ส่งสัย ก็ถามได้เลยครับ ไม่ต้องเกรงใจ

ช่วงนี้มีการ update library และ board อยู่หลายตัว ทำให้ Code บางคำสั่ง ใช้ไม่ได้

ขอบคุณครับที่มาแจ้ง จะได้ปิด case ได้ สาเหตุ จากการ update ver. board

1 Like