โปรเจค สัญญาณไฟไหม้ แจ้งเตือนผ่าน Blynk

esp8266
(Nat Kanthuk) #1

blynk ไม่แจ้งเตือน ผมมือใหม่หัดเขียนกรุณาช่วยสอนเเละเเนะนำให้ด้วย ครับ

(Permpol Thanapunnamas) #2

ขอดูหน้า app ด้วยครับ มันคอนเน็กแล้วใช่ไหมครับ

(Nat Kanthuk) #3

56363545_686940248390931_8447673850543472640_n

(Permpol Thanapunnamas) #4

จะให้มันแจ้งยังไงครับ แจ้งตอนไหน อธิบายเงื่อนไขด้วยครับ

(Permpol Thanapunnamas) #5

รถ้าดูจากส่วนนี้จะเห็นว่า ยังไม่มีส่วนไหนให้แจ้งเตือนเลยครับ

(Nat Kanthuk) #6

เพิ่มแบบนี้ถูกปะครับหรือผิดพลาดครับ แล้วตัวBlynk connecting แล้ว disconnecting เองเกิดจากอะไรอ่อครับ

(Permpol Thanapunnamas) #7

ขอเป็นโค้ตมาวางหน่อยครับ

(Nat Kanthuk) #8
#define BLYNK_PRINT Serial

#include 

#include 

BlynkTimer timer;

char auth[] = "b34214a7df6f4556b1bb27fa92eea5ef";

char ssid[] = "true_home2G_da7";

char pass[] = "17819da7";

int flag=0;

void notifyOnFire()

{

int isButtonPressed = digitalRead(D1);

if (isButtonPressed==1 && flag==0) {

Serial.println("Fire in the House"); 

Blynk.notify("Alert : Fire in the House");

flag=1;

}

else if (isButtonPressed==0)

{

flag=0;

}

}

void setup()

{

Serial.begin(9600);

Blynk.begin(auth, ssid, pass);

pinMode(D1,INPUT_PULLUP);

timer.setInterval(1000L,notifyOnFire);

}

void loop()

{

Blynk.run();

timer.run();

}
(Permpol Thanapunnamas) #9

ชุดนี้คือให้มันทำงานยังไงครับ อธิบายให้หน่อยครับ