สงสัยเรื่อง blynk ครับ

ผมอยากทราบว่า เราสามารถใช้ แอพ blynk เปลี่ยนค่าตัวเลขที่ตั้งไว้ได้ไหมครับ
อย่างเช่นว่า เราตั้งอุณหภูมสูงกว่า 32 องศาไฟติด OverTemp = 32 จะใช้แอพ blynk เปลี่ยนค่าตรง 32 นี่ทำได้ไหมครับ

ทำได้ครับ โดยใช้ input text หรือ numeric Input

คืนนี้ผมน่าจะอัพเดทบทความเรื่องการใช้งานเรื่องนี้ พอดีนะครับ

1 Like

โอ้ว รอติดตามเลยครับ :+1::tada::confetti_ball:

free
hit counter