มีปัญหาเกี่ยวกับ blynk คับ

มันผิดตรงไหนคับ
ว่าจะสั่งการด้วย blynk แต่พอสั่งแล้วมันไม่เกิดผลอะไรเลย
พอกดเเล้วมันไม่ขึ้นคะเเนนครับมีวิธีเเก้รึมีโค้ดบางไหมคับ

#define I2C_SDA_PIN     D2      // D2
#define I2C_SCL_PIN     D1

int count = 0;
int q1 = 0;
byte add = 0;

void setup() {
 Wire.begin(SCL,D1);
 Wire.begin(SDA,D2);
 Serial.begin(115200);
 WiFiManager wifiManager;
 wifiManager.autoConnect("AutoConnectAP");
 Blynk.config(auth);  
 Serial.println("connected...yeey 🙂");
 Serial.println("V Setup"); 

 }
BLYNK_WRITE(V1)
{
 if (param.asInt() == HIGH)
 {
  q1++;
  if (q1 >10 )
  {
   q1=0;
  }
   
  
  count = q1;
  add = 0x21;
  disp();
  delay(100);
 }
}
void disp()
{
 count = q1;
 add = 0x21;
 dispNum();
}
void dispNum() {
 if (count == 0) {
  Wire.beginTransmission(add);  // Begin I2C Write PCF8575 = 0100,000+(0:W)
  Wire.write(0x3F);        // Right Digit Display "0" : 0 0 1 1 1 1 1 1
  Wire.write(0x3F);        // Left Digit Display "1" : 0 0 1 1 0 0 0 0
  Wire.endTransmission();     // End I2C
 }

 if (count == 1) {
  Wire.beginTransmission(add);  // Begin I2C Write PCF8575 = 0100,000+(0:W)
  Wire.write(0x06);        // Right Digit Display "0" : 0 0 1 1 1 1 1 1
  Wire.write(0x3F);        // Left Digit Display "1" : 0 0 1 1 0 0 0 0
  Wire.endTransmission();     // End I2C
 }
 if (count == 2) {
  Wire.beginTransmission(add);  // Begin I2C Write PCF8575 = 0100,000+(0:W)
  Wire.write(0x5B);        // Right Digit Display "0" : 0 0 1 1 1 1 1 1
  Wire.write(0x3F);        // Left Digit Display "1" : 0 0 1 1 0 0 0 0
  Wire.endTransmission();     // End I2C
 }
 if (count == 3) {
  Wire.beginTransmission(add);  // Begin I2C Write PCF8575 = 0100,000+(0:W)
  Wire.write(0x4F);        // Right Digit Display "0" : 0 0 1 1 1 1 1 1
  Wire.write(0x3F);        // Left Digit Display "1" : 0 0 1 1 0 0 0 0
  Wire.endTransmission();     // End I2C
 }
 if (count == 4) {
  Wire.beginTransmission(add);  // Begin I2C Write PCF8575 = 0100,000+(0:W)
  Wire.write(0x66);        // Right Digit Display "0" : 0 0 1 1 1 1 1 1
  Wire.write(0x3F);        // Left Digit Display "1" : 0 0 1 1 0 0 0 0
  Wire.endTransmission();     // End I2C
 }
 if (count == 5) {
  Wire.beginTransmission(add);  // Begin I2C Write PCF8575 = 0100,000+(0:W)
  Wire.write(0x6D);        // Right Digit Display "0" : 0 0 1 1 1 1 1 1
  Wire.write(0x3F);        // Left Digit Display "1" : 0 0 1 1 0 0 0 0
  Wire.endTransmission();     // End I2C
 }
 if (count == 6) {
  Wire.beginTransmission(add);  // Begin I2C Write PCF8575 = 0100,000+(0:W)
  Wire.write(0x7D);        // Right Digit Display "0" : 0 0 1 1 1 1 1 1
  Wire.write(0x3F);        // Left Digit Display "1" : 0 0 1 1 0 0 0 0
  Wire.endTransmission();     // End I2C
 }
 if (count == 7) {
  Wire.beginTransmission(add);  // Begin I2C Write PCF8575 = 0100,000+(0:W)
  Wire.write(0x07);        // Right Digit Display "0" : 0 0 1 1 1 1 1 1
  Wire.write(0x3F);        // Left Digit Display "1" : 0 0 1 1 0 0 0 0
  Wire.endTransmission();     // End I2C
 }
 if (count == 😎 {
  Wire.beginTransmission(add);  // Begin I2C Write PCF8575 = 0100,000+(0:W)
  Wire.write(0x7F);        // Right Digit Display "0" : 0 0 1 1 1 1 1 1
  Wire.write(0x3F);        // Left Digit Display "1" : 0 0 1 1 0 0 0 0
  Wire.endTransmission();     // End I2C
 }
 if (count == 9) {
  Wire.beginTransmission(add);  // Begin I2C Write PCF8575 = 0100,000+(0:W)
  Wire.write(0x6F);        // Right Digit Display "0" : 0 0 1 1 1 1 1 1
  Wire.write(0x3F);        // Left Digit Display "1" : 0 0 1 1 0 0 0 0
  Wire.endTransmission();     // End I2C
 }
 if (count == 10) {
  Wire.beginTransmission(add);  // Begin I2C Write PCF8575 = 0100,000+(0:W)
  Wire.write(0x3F);        // Right Digit Display "0" : 0 0 1 1 1 1 1 1
  Wire.write(0x06);        // Left Digit Display "1" : 0 0 1 1 0 0 0 0
  Wire.endTransmission();     // End I2C
 }
}

void loop() {
  
  Blynk.run();
}

แอพ online รึยังครับ

ออนเเล้วครับ

เช็คหรือยังว่าตอนกด count มันมีค่าเท่าไหร่?? มีภาพหรือรายละเอียดเพิ่มเพิม ลงมาหน่อยนะครับ จะได้มองภาพออกมากขึ้น เช่น เอาไปใช้กับฮาร์ดแวร์แบบไหน

ได้ละนะคับ

แก่ไขยังไงใช้โค้ตอะไรแก้ อธิบายหน่อยครับ

7 segment มันเสีย