เชื่อมต่อแอปBlynkไม่ได้ครับ

เชื่อมต่อแอปblynkไม่ได้เลยครับตอนนี้
ตอนนี้Serverล่มหรอครับ

ขอบคุณที่แจ้งครับ server ไม่ได้ล่มครับ พอดีผมจะ Remote เข้าไปที่ server มันรีโมทไม่ได้ ต้อง On/Off server ใหม่ ตอนนี้ใช้ได้ปกติละครับ ขอบคุณที่แจ้งครับ