แอป Blynk ตัดการเชื่อมต่อเองอะคับ เป็นที่โค้ดหรือป่าวคับ

แอป​Blynk​ ขึ้นว่าเชื่อมต่อ​ แต่อยู่ๆก็ตัดการเชื่อมต่อไปเองอะคับ​ ทั้งๆที่ขึ้นว่า​Online​อยู่

code มีแค่นี้เหรอครับ :anguished:

ลองใช้ตามนี้ครับ

#define BLYNK_PRINT Serial 
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
#define D0 13
#define D1 10

char auth[] = "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"; //Token key
char server[] = "blynk-cloud.com";
char ssid[] = "XXXXXXXX";
char pass[] = "XXXXXXXX";
int port = 80;
char led1 = D0;
char led2 = D1;

void setup() {
 Serial.begin(115200);
 Serial.println("กำลังเชื่อมต่อไปที่ Blynk Server");
 pinMode(D0, OUTPUT); //กำหนดโหมด ว่าเป็น INPUT หรือ OUTPUT
 pinMode(D1, OUTPUT);
 WiFi.begin(ssid, pass); //เชื่อมต่อ WiFi
 Blynk.config(auth, server, port); //กำหนด Token key , ชื่อ Server และ port
 Blynk.connect(); //เชื่อมต่อไปยัง Blynk
}

BLYNK_CONNECTED() { // ฟังก์ชันนี้ทำงานเมื่อต่อ Blynk ได้ 
 Serial.println("App Blynk ทำงาน!");
}

void loop() {
 
 Blynk.run();


}