Boeing ยอมความคดีอาญากรณี 737 Max ตก จ่ายค่าปรับ 8,900 ล้านบาท ตั้งผู้ตรวจสอบความปลอดภัย

Boeing ยอมความกับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ในคดีบริษัทละเลยความปลอดภัย ปิดบังการใส่ซอฟต์แวร์ MCAS จาก FAA จนเครื่องบิน 737 Max ตกสองลำในปี 2018 และ 2019 โดยยอมจ่ายค่าปรับ 243.6 ล้านดอลลาร์หรือ 8,900 ล้านบาท


อ้างอิง : https://www.blognone.com/node/140783