สารพันวงจร Circuits Ideas ฉบับที่ 19/181-190 ตย. วงจรกำเนิดเสียงโทน, วงจรกำเนิดเสียงเอ็ฟเฟ็ค, วงจรเกมส์ไฟเมจิก

วงจรกำเนิดสัญญาณเตือนภัยและตั้งเวลา

 1. วงจรกำเนิดสัญญาณเตือนภัยและตั้งเวลา

วงจรกำเนิดสัญญาณเตือนภัยและตั้งเวลา

วงจรกำเนิดสัญญาณนาฬิกา

 1. วงจรกำเนิดสัญญาณนาฬิกา

วงจรกำเนิดสัญญาณนาฬิกา

วงจรกำเนิดเสียงกระดิ่ง(556)

 1. วงจรกำเนิดเสียงกระดิ่ง(556)

วงจรกำเนิดเสียงกระดิ่ง(556)

วงจรกำเนิดเสียงด้วยลำโพงเพียชโซ

 1. วงจรกำเนิดเสียงด้วยลำโพงเพียชโซ

วงจรกำเนิดเสียงโทน(12KHz - 150 Hz)

 1. วงจรกำเนิดเสียงโทน(12KHz - 150 Hz)

วงจรกำเนิดเสียงโทน(12KHz - 150 Hz)

 • U1, U1 NE555 timer IC
 • R1 1 megohm potentiometer
 • R2 1 1k resistor
 • C1 0.001uf ceramic capacitor
 • C2 0.1uF ceramic capacitor
 • SPKR1 4 or 8 ohm miniature speaker
 • all resistors are 5 or 10 percent tolerance, 1/4-watt
 • all capacitors are 10 percent tolerance,
 • rated 35 volts or higher

วงจรกำเนิดเสียงโทนด้วยไอซี 555 (8 Ohm Speaker)

 1. วงจรกำเนิดเสียงโทนด้วยไอซี 555 (8 Ohm Speaker)

วงจรกำเนิดเสียงโทนด้วยไอซี 555 (8 Ohm Speaker)

วงจรกำเนิดเสียงเอ็ฟเฟ็ค 1

 1. วงจรกำเนิดเสียงเอ็ฟเฟ็ค 1

วงจรกำเนิดเสียงเอ็ฟเฟ็ค 2

 1. วงจรกำเนิดเสียงเอ็ฟเฟ็ค 2

วงจรเกมส์ไฟเมจิก

 1. วงจรเกมส์ไฟเมจิก

image

วงจรเกมส์ไฟเมจิก.pdf (75.3 KB)

วงจรเกมส์รูเล็ต 1

 1. วงจรเกมส์รูเล็ต 1