สารพันวงจร Circuits Ideas ฉบับที่ 21/201-210 ตย. วงจรขยายเสียง 3+3 W(IC)สเตอริโอ, วงจรขยายสัญญาณวีดิโอ 3 เอาท์พุท PCB

วงจรขยายสัญญาณวิดีโอ NTSC

 1. วงจรขยายสัญญาณวิดีโอ NTSC

วงจรขยายสัญญาณวีดิโอ 3 เอาท์พุท PCB

 1. วงจรขยายสัญญาณวีดิโอ 3 เอาท์พุท PCB

001

PCB

อุปกรณ์

วงจรขยายสัญญาณวีดิโอ(IC) 1

 1. วงจรขยายสัญญาณวีดิโอ(IC) 1

วงจรขยายสัญญาณวีดิโอ(IC) 2 PCB

 1. วงจรขยายสัญญาณวีดิโอ(IC) 2 PCB

PCB1.pdf (13.2 KB)
PCB2.pdf (11.5 KB)

R1=1Kohm  C2-6=100uF 25V  C6=100uF 25V 
R2-3=12Kohm  C3=100nF 100V  IC1=LM359N 
R4-5-6=10Kohm  C4=1pF ceramic  J1-2=BNC connector 
C1=10nF 100V   C5=10nF 100V

วงจรขยายสัญญาณสเตอริโอผ่านซาวการ์ด PC

 1. วงจรขยายสัญญาณสเตอริโอผ่านซาวการ์ด PC

วงจรขยายสัญญาณสเตอริโอผ่านซาวการ์ด PC.pdf (98.1 KB)

วงจรขยายเสียง 3+3 W(IC)สเตอริโอ

 1. วงจรขยายเสียง 3+3 W(IC)สเตอริโอ

วงจรขยายเสียง 3+3 W(IC)สเตอริโอ.pdf (235.4 KB)

วงจรขยายเสียง 5+5W(IC)

 1. วงจรขยายเสียง 5+5W(IC)

001

C1-2=220nF 100V MKT C5=2200uF 25V IC1=TDA1516Q 
C3=100uF 25V C6-7=1000uF 40V F1=2A Fuse 
C4=100nF 100V MKT D1=1N5408 M1-2=Loudspeaker 10w/4ohm

วงจรขยายเสียง 1 W (IC)(สเตอริโอ)พร้อมปรับความดัง

 1. วงจรขยายเสียง 1 W (IC)(สเตอริโอ)พร้อมปรับความดัง

วงจรขยายเสียง 1 W (IC)(สเตอริโอ)พร้อมปรับความดัง.pdf (26.5 KB)

วงจรขยายเสียง 1 W(IC)(สเตอริโอ)

 1. วงจรขยายเสียง 1 W(IC)(สเตอริโอ)

วงจรขยายเสียง 1 W(IC)(สเตอริโอ).pdf (14.7 KB)

วงจรขยายเสียง 1.5 W (Transistor)

 1. วงจรขยายเสียง 1.5 W (Transistor)