สารพันวงจร Circuits Ideas ฉบับที่ 22/211-220 ตย. วงจรขยายเสียง 3W แบบหลอด, วงจรขยายเสียง 4W(Transistor)

วงจรขยายเสียง 1.5 W (Transistor)

  1. วงจรขยายเสียง 1.5 W (Transistor)

วงจรขยายเสียง 1W(IC)1

  1. วงจรขยายเสียง 1W(IC)1

001

วงจรขยายเสียง 1W(IC)2

  1. วงจรขยายเสียง 1W(IC)2

วงจรขยายเสียง 2 W(Transistor)1

  1. วงจรขยายเสียง 2 W(Transistor)1

001

P1 = 10K Log.Potentiometer
R1,R2 = 33K 1/4W Resistors
R3 = 33R 1/4W Resistor
R4 = 15K 1/4W Resistor
R5,R6 = 1K 1/4W Resistors
R7 = 680R 1/4W Resistor
R8 = 120R 1/2W Resistor
R9 = 100R 1/2W Trimmer Cermet
C1,C2 = 10uF 63V Electrolytic Capacitors
C3 = 100uF 25V Electrolytic Capacitor
C4,C7 = 470uF 25V Electrolytic Capacitors
C5 = 47pF 63V Ceramic Capacitor
C6 = 220nF 63V Polyester Capacitor
C8 = 1000uF 25V Electrolytic Capacitor
D1 = 1N4148 75V 150mA Diode
Q1 = BC560C 45V 100mA PNP Low noise High gain Transistor
Q2 = BC337 45V 800mA NPN Transistor
Q3 = TIP31A 60V 4A NPN Transistor
Q4 = TIP32A 60V 4A PNP Transistor
SW1 SPST switch

SPKR 3-5 Watt Loudspeaker, 8, 4 or 2 Ohm impedance

วงจรขยายเสียง 2 W(Transistor)2

  1. วงจรขยายเสียง 2 W(Transistor)2

วงจรขยายเสียง 2+2W(RMS) PCB

  1. วงจรขยายเสียง 2+2W(RMS) PCB

001

วงจรขยายเสียง 3W แบบหลอด

  1. วงจรขยายเสียง 3W แบบหลอด

R1= 22Kohm C1-7-9= 100nF 1KV V1= ECC81
R2-3= 1Kohm C2= 220uF 350V V2= 6BX7
R4-5= 1.5Kohm C3= 150nF 400V T1= 220V@2X250V/6.3V/6.3V
R6-7= 470Kohm C4= 100uF 25V T2=Audio transformer
R8-9= 1Kohm 2W C6-8= 2X100uF 350V
RV1= 250Kohm Log. pot. D1-2= 1N4007

วงจรขยายเสียง 4 W(IC)

  1. วงจรขยายเสียง 4 W(IC)

image

วงจรขยายเสียง 4 W(IC).pdf (22.4 KB)

วงจรขยายเสียง 4W(Transistor)

  1. วงจรขยายเสียง 4W(Transistor)

001

วงจรขยายเสียง 5 W แบบหลอด

  1. วงจรขยายเสียง 5 W แบบหลอด