สารพันวงจร Circuits Ideas ฉบับที่ 7/61-70 เก็บรวบรวมวงจรไฟฟ้า ไว้มากสุดเท่าที่จะหาได้


(Permpol Thanapunnamas) #1

61.วงจร Distortion Effect

รายการอุปกรณ์
The parts for this Distortion Effect (Fuzz) are:
J1 - J2: 1/4 INCH MONO FEMALE CHASIS MOUNTING JACKS
C1 - C5: 0.1 MICROFARAD CERAMIC DISC CAPACITORS AT 50V
P1: 100M POTENTIOMETERS
P2: 10K POTENTIOMETERS
R1 - R2: 1K RESISTORS
D1 - D2: GENERAL PURPOSE DIODES
IC1: 741 OP AMP

001

62.วงจร DSL ฟิลเตอร์

001

63.วงจร DTMF Proximity Detector

64.วงจร Dual Voltage Controlled Amplifier PCB

PCB1

65.วงจร Electronic Auto Stethosope

66.วงจร Envelope Follower Trigger

67.วงจร Fast Turn On- Delayed - Off Relay

68.วงจร FM Oscillator PCB

Component list of the FM Oscillator with the BF900
Resistors:
(All resistors are metalfilm types except R1 which is a carbon resistor)

R1 : 47k, 1/8 W

R2 : 47k, 1/8 W

R3 : 47k, 1/8 W

R4 : 100E, 1/8 W

R5 : 220k, 1/8 W

R6 : 100k, 1/8 W

R7 : 150E, 1/8 W

R8 : 10k, lin. pot

Capacitors:

C1 : 100 nF Multilayer or ceramic

C2 : 4.7 pF ceramic

C3 : 100 nF ceramic (1 or 10 nF will do also)

C4 : 40 pf trimmer

C5 : 4.7 pF ceramic

C6 : 10 pF ceramic

C7 : 22 pF ceramic

C8 : 1 nF ceramic

C9 : 1 nF ceramic

C10: 100 nF ceramic

C11: 100 nF ceramic

C12: 100 nF ceramic

C13: 47 uF/25V

C14: 1 nF ceramic

Inductors:

L1 : 4 wdg, dia 8 mm, 1 mm CuAg, space 1 mm;

 Mounted 8 mm above PCB (Leads are 4 mm)

L2 : 6-hole ferroxcube wideband HF-choke (5 wdg)

L3 : 6-hole ferroxcube wideband HF-choke (5 wdg)

Others:

Q1 : BF900

D1 : BB405,BB102 or equal (most varicaps with C = 2-20 pF (approx) will do)

U1 : uA78L08, uA7809, uA7810 or equal (MC78LXX, UC78LXX etc)

For more information see OSCBF900.DOC

69.วงจร Fogger Controller

70.วงจร Germanium Noise Generator

001