การจัดการ config ระบบ และสภาพแวดล้อมการพัฒนา nodejs ร่วมกับ sequelize ORM

สวัสดีค่ะ พอดีทำการจัดการ config ระบบ และสภาพแวดล้อมการพัฒนา nodejs ร่วมกับ sequelize ORM. แล้วเกิดปัญหาคือเชื่อมต่อฐานข้อมูลไม่ได้ต้องทำอย่างไรคะ
แจ้งว่า

Problems loading reference 'https://json.schemastore.org/package': Unable to load schema from 'https://json.schemastore.org/package': Request vscode/content failed unexpectedly without providing any details.

Copy error เต็มๆ มาหน่อย