สูตรนับจำนวนช่องสี Count Color Excel

กรณีนี้สำหรับคนที่ต้องการนับจำนวน สีในช่องแต่ละช่อง แต่ละสี ว่าสีนั้น มีจำนวนเท่าไหร่ ครับ โดยที่เราจะต้องใส่โปรแกรมเข้าไปก่อน ไม่งั้นจะไม่สามารถใส่สูตรนับช่องสีได้ เริ่มจากไปที่

DEVELOPER => Visual Basic => Insert

แล้วเพิ่ม โค้ตนี้เข้าไปมันคือฟังก์ชันนับสี ชื่อ ColorFunction

Function ColorFunction(rColor As Range, rRange As Range, Optional SUM As Boolean)
Dim rCell As Range
Dim lCol As Long
Dim vResult
lCol = rColor.Interior.ColorIndex
If SUM = True Then
For Each rCell In rRange
If rCell.Interior.ColorIndex = lCol Then
vResult = WorksheetFunction.SUM(rCell, vResult)
End If
Next rCell
Else
For Each rCell In rRange
If rCell.Interior.ColorIndex = lCol Then
vResult = 1 + vResult
End If
Next rCell
End If
ColorFunction = vResult
End Function

แล้วกดบันทึก แล้วปิดหน้าต่างนี้ไปได้เลย

จากนั้นเรามาใส่สูตรกันด้วย =ColorFunction(สีอ้างอิง,พื้นที่ช่องที่ต้องการนับ)

ผลลัพธ์

1 Like