ถามเรื่อง Dashboard Grafana ครับ

ผมจะqrery ข้อมูลมาทำdashboardด้วยgarfanaครับ เพราะเห็นว่าเป็นโปรแกรมฟรีเลยเลือกเอามาใช้ แต่ติดปัญหามันแสดงภาษาไทยจากmysqlไม่ได้ครับ

ถ้าดึงมาอ่านโดยไม่ผ่าน Grafana อ่านได้ปกติป่ะครับ

อ่านได้ปกติครับ

มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงป่ะครับ