จะหน่วงเวลาแต่ไม่ใช้ delay เขียนยังไงดีครับ

ผมใช้ PIR Motion Sensor ช่วยการเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติ ครับ
เมื่อเซ็นเซอร์ตรวจเจอความเคลื่อนไหว ให้ไฟติด 10 วินาที แล้วดับ และค่อยกลับไปอ่านเซ็นเซอร์อีกครั้งครับ

ตัวอย่าง code ครับ

void pirsensor(){
  if(digitalRead(pirpin) == 1){
    digitalWrite(relaylightpin, LOW);

    delay(10000);

    digitalWrite(relaylightpin, HIGH);
  }else{
    digitalWrite(relaylightpin, HIGH);
  }
}

ผมจะเขียนยังไงโดยไม่ใช้ delay ครับ

ศึกษาจากกระทู้นี้ครับ