การลดเสียง ฮัม ของลำโพง DFPlayer MP3-TF-16P Mini MP3 Player Module

image

จากปัญหาที่เจอนะครับ ผมใช้เแหล่งจ่ายไฟ 2 ชุด โดยชุดที่ 1 จ่ายให้ชุดควบคุม ชุดที่ 2 จ่ายให้ ชุดลำโพง ทำให้เกิดเสียงฮัมเนื่องจาก ไม่มีกราวด์มาต่อ ดังนั้นผมเพิ่ม Capacitor เข้าไป 2 ตัวต่ออนุกรมกับ จุดต่อระหว่าง 2 ตัว คือ + - ใช้เป็น กราวด์ นะครับ เสียง ฮัมจะหายไป

ผมใช้ Capacitor ที่มีอยู่นะครับ ไม่ต้องแปลกใจเรื่องขนาด

1 Like

เรื่องเครื่องเสียงผมนี้โง่มากๆ ครับ 555 แล้วอาการใช้ไปนานๆ ลำโพงดังข้างเดียว เกิดจากอะไรครับ พี่พอทราบไหมครับ

ผมก็เหมือนกันครับ @Remy_Martin ที่ทำได้ก็ถามผู้รู้ แล้วก็หาข้อมูล ลองผิดลองถูกมาครับ อิ…อิ