Digital TV คืออะไร


(Easy_Article) #1


สมัยก่อนเราคงได้รู้จักลักษณะของทีวีที่ใช้สายเคเบิ้ลและที่ใช้กล่องรับสัญญาณจากดาวเทียม ซึ่งยุคนี้มีเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็วทำให้โลกเปลี่ยนแปลงไปเร็วมาก เราจึงต้องปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีใหม่ๆ ดังนั้นทีวีดิจิทัลจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ เนื่องจากมีคุณภาพและการรับส่งสัญญาณที่ดีกว่าระบบเดิม

ทีวีดิจิทัล คือระบบการเข้ารหัสสัญญาณที่มาแทนระบบ Analog แต่เดิม โดยใช้วิธีการเผยแพร่สัญญาณคลื่นภาคพื้นดิน ซึ่งไม่ได้ยิงสัญญาณไปยังนอกโลกเพื่อสื่อสารกับดาวเทียม ซึ่งปัจจุบันทีวีระบบดิจิทัลได้รับความนิยมอย่างมากและเริ่มมีการเปลี่ยนมาใช้ระบบนี้กันหมดแล้ว แต่ประเทศไทยอาจจะมีความล้าหลังในด้านนี้อยู่บ้างเพราะปัญหาการติดตั้ง กสช. ซึ่งข้อดีของทีวีดิจิทัลนั้นคือให้ภาพที่คมชัดกว่าเดิมมากๆ ทั้งที่ส่งคลื่นในความยาวที่สั้นกว่า โดยจะมีการส่งวิดีโอและเสียงด้วยกระบวนการทางดิจิทัลแทนระบบอะนาล็อก

ระบบทีวีดิจิทัลช่วยให้ส่งสัญญาณได้มากถึง 6 รายการภาคพื้นดิน และ 10 รายการทางดาวเทียม ไม่ว่าเราจะเคลื่อนที่ไปไหนก็ไม่มีปัญหา แม้จะไว้บนรถยนต์ก็สามารถรับสัญญาณได้ชัดเจน เราเลือกได้ว่าอยากใช้บริการแบบฟรีหรือแบบมีค่าบริการสมาชิก ทั้งนี้ยังประหยัดพลังงานในการส่งสัญญาณโทรทัศน์อย่างมากทั้งที่ได้รับความชัดเจนของภาพและเสียงมากกว่าเดิม

ปัจจุบันนี้ภาครัฐได้ผลักดันให้มีการใช้ทีวีดิจิทัลมากขึ้น เพราะความทันสมัยของการส่งและรับสัญญาณ เนื่องจากระบบนี้มีการแปลงสัญญาณที่ดี เพราะสมัยก่อนนั้น 1 ช่องใช้ได้แค่ 1 รายการ แต่ปัจจุบันกลับส่งได้มากถึง 6 รายการทางภาคพื้นดิน