วิวัฒนาการของ Digital TV


(Easy_Article) #1


สิ่งที่จะทำให้วงการ TV กลับมาแข็งแกร่งพร้อมความสามารถในการบีบอัดข้อมูลในการส่งสัญญาณ ทำให้สามารถส่งสัญญาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเชื่อว่าทีวีอะนาล็อกแบบเก่าจะหายไปในไม่ช้า ซึ่งทีวีอะนาล็อกรุ่นเก่านั้นมีปัญหาในเรื่องของการส่งข้อมูลจำนวนมาก ต้องใช้แบนด์วิดธ์สูงในการส่งสัญญาณอันเนื่องมาจากขาดความสามารถในการส่งข้อมูล นอกจากความสามารถในการบีบอัดข้อมูลแล้ว ระบบ Digital TV นั้นให้ภาพและเสียงที่ชัดเจนกว่ามาก

โลกอนาคต
ในโลกอนาคตจะมีการใช้ระบบไฟเบอร์ในการส่งข้อมูลในทุกๆบ้าน กล่องชุด IP จะเข้ามาแทนที่ตัว DVB เนื่องจากกล่องชุด IP ช่วยให้เกิดความได้เปรียบกว่า โดยผู้รับสัญญาณมีสิทธิ์ที่จะส่ง Message เข้าร่วมเครือข่าย TV ได้อีกด้วย ซึ่งลักษณะนี้จะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงของโทรทัศน์ที่มีคุณลักษณะใกล้เคียงกับอินเทอร์เน็ตในยุคอนาคต เพราะสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างเต็มตัวระหว่างผู้ส่งและผู้รับ ในอนาคตเราจะได้เห็นช่องสัญญาณที่มีอยู่ทั้งหมด รวมทั้งช่องที่เกิดขึ้นใหม่ๆสามารถออกอากาศได้พร้อมๆกัน เพราะเรามีเทคโนโลยีบีบอัดข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูง เกิดการแข่งขันในสื่อโทรทัศน์ขึ้นอย่างชัดเจนมากขึ้น เราอาจได้เห็นสื่อโทรทัศน์เฟื่องฟูขึ้นมาเทียบเท่ากับอินเทอร์เน็ตครั้งเพราะระบบ Digital TV ที่เข้ามา

ปัจจุบันนี้เราก็ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเกิดขึ้นอย่างชัดเจนแล้ว ระบบ Digital TV ก็ได้แฝงเข้ามากับ Smart TV ให้เราสามารถดูทีวีด้วยระบบ Digital พร้อมสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและใช้แอปพลิเคชันต่างๆไม่ต่างจากการใช้คอมพิวเตอร์ ซึ่งทำให้เรามองเห็นความเป็นไปได้ในอนาคตว่าระบบทีวีรุ่นใหม่จะวิ่งเป็นคู่ขนานกับอินเทอร์เน็ตอาจได้เห็นการเปิดศึกกันอีกครั้ง