เริ่มใช้งานกล้อง e-CAM20_CURB สำหรับ Raspberry Pi 4

กล้อง e-con Systems e-CAM20_CURB เป็นกล้องถ่ายภาพสี 2.3 MP แบบ fixed focus และ Global shutter  ที่ออกแบบมาสำหรับ Raspberry Pi 4 และบริษัทได้ส่งตัวอย่างมาให้เราเพื่อประเมินและรีวิว เราจะเริ่มต้นด้วยกาให้ขอมูลสเปค จากนั้นตรวจสอบเนื้อหาในแพ็คเกจ เชื่อมต่อกล้องกับ Raspberry Pi 4 โดยใช้ขาตั้ง DIY LEGO แสดงวิธีเข้าถึงทรัพยากรสำหรับกล้อง และลองใช้เครื่องมือที่มีให้ใน Raspberry Pi OS หรือ Yocto Linux image สเปคของ e-CAM20_CURB กล้องประกอบด้วยสองบอร์ดที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้: eCAM217_CUMI0234_MOD กล้องสี full HD พร้อมอินเทอร์เฟซ 4-lane MIPI CSI-2 ON Semiconductor AR0234CS เซนเซอร์ภาพ CMOS ที่มีฟอร์มแฟกเตอร์ขนาด 1/2.6 นิ้ว Global shutter (คือการการที่เซนเซอร์จะเก็บข้อมูลภาพของทุกพิกเซลพร้อม ๆ กัน) Onboard เซ็นเซอร์ภาพ I [...]


อ้างอิง : https://th.cnx-software.com/2022/11/12/%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87-e-cam20_curb-raspberry-pi-4/