แก้ปัญหา error FastLED.h: No such file or directory

สำหรับคนที่ติดปัญหา arduino ide ขึ้น

exit status 1
FastLED.h: No such file or directory

image

วิธีลง library

1.ดาวน์โหลดไฟล์ :link: Download FastLED.h

2.แตกไฟล์ zip แล้วเอาไปวางใน C:\Users\ชื่อเครื่องคุณ\Documents\Arduino\libraries


อ้างอิง : https://github.com/FastLED/FastLED

free
hit counter