วิธีแก้ Error import { Storage } from '@ionic/storage';

error code

import { Storage } from '@ionic/storage';

วิธีแก้ไข Ionic Storage

ติดตั้ง npm install @ionic/storage --save

ผลลัพธ์