Error In function global constructors keyed to 65535

ขอรายละเอียด กระทู้นี้หน่อยครับ

  1. จะทำอะไร
  2. ติดปัญหาอะไร

1.ต้องขออภัยด้วยครับ ที่ไม่ได้เขียนอธิบายความต้องการ
2.กำลังเขียนควบคุมหลอดไฟ LED และเห็นว่าตัวอย่างมีการแยกไฟล์ ออกมาเป็น Method จึงลองทำการศึกษาและวางโครงสร้าง Code ใหม่ แต่พอลองทดสอบกับขึ้น Error ตามที่แนบไฟล์

1.ผมมองอันนี้ไม่ชัดเลยครับ copy มาวางหน่อย

ภาพ

2.ในภาพอันไหน อันเก่า อันไหนอันไหม่ ระบุด้วยนะครับ
3.ขอเหตุผลทำไมต้องวางโครงสร้างใหม่หรอครับ