ช่วยแก้ Error _key.currentState.showSnackBar ให้หน่อยครับ Flutter

@nv_kku ช่วยวิเคราะห์หน่อยครับ

1 Like
Performing hot restart...
Syncing files to device Android SDK built for x86...
lib/main.dart:60:27: Error: Expected an identifier, but got '>'.
Try inserting an identifier before '>'.
      onDone: ('') -> _key.currentState.showSnackBar(
             ^
lib/main.dart:60:26: Error: The operator '-' isn't defined for the class 'String'.
Try correcting the operator to an existing operator, or defining a '-' operator.
      onDone: ('') -> _key.currentState.showSnackBar(
             ^
Restarted application in 952ms.

เคสนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ อัพเดทกันหน่อย

ผมลองถามตนอื้นมาครับเขาบอก ชีนแท็กผิด ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจอะครับเขาก็ไม่ได้บอกวิธีแก้ตอนนี้ยังไม่ได้เลยครับ

มันขึ้นerrorตรงนี้อะครับ

syntax ของ SnackBar มันจะเป็นแบบนี้ครับ

ภาพ

ActionChip(
 elevation: 8.0,
 padding: EdgeInsets.all(2.0),
 avatar: CircleAvatar(
  backgroundColor: Colors.redAccent,
  child: Icon(Icons.mode_comment,color: 
        Colors.white,size: 20,),
 ),
 label: Text('Message'),
 onPressed: () {
  _key.currentState.showSnackBar(SnackBar(
   content: Text('Message...'),
  ));
 },
 backgroundColor: Colors.grey[200],
 shape: StadiumBorder(
   side: BorderSide(
    width: 1,
    color: Colors.redAccent,
   )),
);
1 Like

ได้แล้วครับขอบคุณครับ แต่ของผมตรงshowSnackBar มันมีขีดถับอะครับหมายความว่าอะไรหรอครับimage

มันแคบไปครับมองไม่เห็นภาพรวม ต้องแคปมาให้กว้างกว่านี้

แล้วรันแล้วใช้ได้ไหม

ใช้ได้ครับแต่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมถึงมีขีดทับอะครับ

ขีดทับมันหมายความว่าอะไรหรอครับเผื่อเจออีกจะได้เข้าใจ

น่าจะหมายถึงข้ามการทำงานไปนะครับ @nv_kku ลูกพี่อธิบายหน่อยครับ ส่วนนี้

ลองเช็คดูมันถูกไหม

1 Like

1 Like

ข้อถามข้อสุดท้ายครับ😅 ทำนาฬิกาลักษณะแบบนี้สามารถทำเหมือนใส่เลขตามที่ต้องการแล้วนับถ่อยหลังได้ไหมครับเหมือนEditText ที่ในเวลาตามที่ต้องการแล้วกดปุ่มจะเริ่มนับได้อะครับ แล้วทำยังไงหรอครับ หรือมีตัวอย่างที่พอศึกษาได้ไหมครับ

สรุปประเด็นนี้ก่อนครับ ว่าได้หรือไม่ อย่างไร

1 Like

ได้แล้วครับขอบคุณครับ

1 Like

ย้ายไปคอมเม้นในกระทู้ที่ตั้งถามเรื่องนี้ด้วยครับ ตรงนี้มันคนละประเด็นกัน

1 Like

ตัว snackBar เก่า deprecated ไปแล้ว (ไม่ตรง specs material design ใหม่) ไม่แนะนำให้ใช้ ให้ใช้ widget เก่า อันใหม่แทนตามตัวอย่างเลย

final snackBar = SnackBar(content: Text('Yay! A SnackBar!'));

// Find the ScaffoldMessenger in the widget tree
// and use it to show a SnackBar.
ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(snackBar);
1 Like