ช่วยแก้ Error _key.currentState.showSnackBar ให้หน่อยครับ Flutter

สรุปประเด็นนี้ก่อนครับ ว่าได้หรือไม่ อย่างไร

1 Like

ได้แล้วครับขอบคุณครับ

1 Like

ย้ายไปคอมเม้นในกระทู้ที่ตั้งถามเรื่องนี้ด้วยครับ ตรงนี้มันคนละประเด็นกัน

1 Like

ตัว snackBar เก่า deprecated ไปแล้ว (ไม่ตรง specs material design ใหม่) ไม่แนะนำให้ใช้ ให้ใช้ widget เก่า อันใหม่แทนตามตัวอย่างเลย

final snackBar = SnackBar(content: Text('Yay! A SnackBar!'));

// Find the ScaffoldMessenger in the widget tree
// and use it to show a SnackBar.
ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(snackBar);
1 Like