วิธีแก้ปัญหา Error NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)

Code Error

\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\python3\\3.7.2-postl/python3

เข้าไปลบบอร์ดไลบรารี่ esp8266 ออก แล้วลดเวอร์ชั่นลงมาที่ไม่ถึง 2.6 ครับ จะไม่เจอปัญหาไพธ่อนๆ เพราะใช้ c ไม่ใช่ไพธ่อน