สอบถาม error ค่ะ std-shared-ptr<StaticJsonBuffer<firebase-jsonbuffer-size>> buffer

ติด error แบบนี้ต้องแก้ยังไงดีคะ เพราะลองเปลี่ยน arduinojson เป็นเวอร์ชั่น 5.13.4 แล้วแต่ก็ยังไม่หายค่ะ รบกวนหน่อยนะคะ

copy error เต็มมาวางด้วยครับ

มีแต่รูปก่อนเปลี่ยนเวอร์ชั่นเป็น 5.13.4 อ่ะค่ะ

วางโค้ตที่ใช้หน่อยครับ

#include <ESP8266WiFi.h>
#include <FirebaseArduino.h>
 
#define WIFI_SSID    "…."
#define WIFI_PASSWORD  "…"
#define FIREBASE_HOST "…"
#define FIREBASE_AUTH "…"

 
void setup() {
 
 Serial.begin(115200);
 Serial.println(WiFi.localIP());
 WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);
 Serial.print("connecting");
 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  Serial.print(".");
  delay(500);
 }
 Serial.println();
 Serial.print("connected: ");
 Serial.println(WiFi.localIP());
 Firebase.begin(FIREBASE_HOST, FIREBASE_AUTH);
 Firebase.setInt("device/led_control", 1);
}
 
void loop() {
 
}

ลง Library ตัวนี้ยังครับ

ลงแล้วค่ะ เป็นไฟล์ zip เข้ามาแล้วค่ะ

มีไฟล์ตัวอย่างขึ้นใน Arduino IDE หรอยัง ถ้าขึ้นแล้วลองเอาตัวอย่างจากตรงนั้นมา verify ดูว่าผ่านไหม

มีตัวอย่างค่ะ แต่ลองรันแล้วก็ไม่หายค่ะ

งั้นต้องลบตัวที่ลง แล้วเข้าไปลงผ่าน Arduino ide ครับ

ขอโทษนะคะ แล้วต้องหาคำว่าอะไรหรอคะ พอดีหาแล้วไม่เจออ่ะค่ะ

ตัวที่ลง โหลดมาจากไหนเอามาแปะหน่อยครับ

ลองเปลี่ยนเป็นอันนี้ครับแล้วใช้ตัวอย่างจากอันใหม่